Föreningen Uddevalla Sim och Svenska Simförbundet hälsar er varmt välkomna till Sum-Sim Riksfinal i Rimnersbadet Uddevalla den 6-8 december 2024

 

Tävlings-PM anslås här efter regionsfinalerna. 

 

Deltagare

I riksfinalen går alla grenar i två (2) heat. Det innebär att de 16 bästa tiderna från regionsfinalerna är kvalificerade till Sum-Sim riks.
Har två eller fler simmare samma tid till sista ordinarie platsen eller samma tid bland reservplatserna i startlistan kommer lottning genomföras för att fastställa ordningen mellan simmarna.

 

Reserver

Tre reserver kommer att sättas upp i alla individuella grenar. Dessa kommer att få chansen att starta vid ev. avanmälningar, som görs före och under tävlingsdagarna. Listan med reserver fylls på vid tidiga strykningar, som görs innan torsdagen den 5/12 kl. 12.00, därefter stängs reservlistan och endast de reserver som då finns med på listan kan komma i fråga vid strykningar under tävlingens gång.

 

Ackreditering

Alla simmare och ledare som ska delta i riksfinalen ska ha en ackreditering. Simmare som deltar i individuella grenar tilldelas ackreditering automatiskt. Ledare samt simmare som endast simmar lagkapp ansöker senast den 26 november om ackreditering på följande länk:


Ackrediteringsavgiften för simmare och ledare är 100 kr/ackreditering, dock max en ledarackreditering per påbörjat fyrtal simmare. Utöver det kan extra ledarackrediteringar tilldelas till en avgift av 300 kr/ackreditering.

 

Maximalt antal extra ledarackrediteringar som kan begäras är:

Antal simmare Antal extra ledarackrediteringar
1 0
2-6 1
7-10 2
11- 3

 

Preliminära tävlingstider

 

 

   

Pass

Dag

Start-prel slut

Insim

1

fredag 6 december

kl. 16.00-18.40

kl. 13.00 – 15.30

2

lördag 7 december

kl. 09.00-12.10

kl. 07.45 – 08.45

3

lördag 7 december

kl. 16.00-19.10

kl. 14.30 – 15.45

4

söndag 8 december

kl. 09.00-12.30

kl. 07.45 – 08.45

5

söndag 8 december

kl. 16.00-19.30

kl. 14.30 – 15.45