Ackreditering

Alla simmare och ledare som ska delta i riksfinalen ska ha en ackreditering. Simmare som deltar i individuella grenar tilldelas ackreditering automatiskt. Ledare samt simmare som endast simmar lagkapp ansöker senast den 26 november om ackreditering på följande länk: https://response.questback.com/svenskasimfrbundet/sum2023

Ackrediteringsavgiften för simmare och ledare är 100 kr/ackreditering, dock max en ledarackreditering per påbörjat fyrtal simmare. Utöver det kan extra ledarackrediteringar tilldelas till en avgift av 300 kr/ackreditering.

Maximalt antal extra ledarackrediteringar som kan begäras är:

Antal simmare Antal extra ledarackrediteringar
1 0
2-6 1
7-10 2
11- 3