Åldersrekord

Från och med i år ersätts Sum-Simrekorden med åldersrekord som kan sättas oavsett tävling. Aktuella åldersrekord finns registrerade i Tempus Open