Vaccinationsbevis

Vaccinationsbevis

Den 24 november fattade regeringen beslut om krav på vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 1 december 2021. Regeringens beslut innebär att arrangören kan välja att kräva vaccinationsbevis i stället för att behöva beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av för evenemang med mer än 100 personer. Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna. I det fall du tillhör den gruppen är det ditt ansvar att visa upp läkarintyg där detta framgår samt giltig legitimation.

Ett giltigt vaccinationsbevis får den som har tagit två doser vaccin. Beviset tillsammans med legitimation gör att du kan besöka Sum-Sim riks. Du kan antingen ha med dig vaccinationsbeviset i din smartphone eller ha med dig en pappersutskrift. 

Så får du ditt vaccinationsbevis

  • Ladda ned ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se (mobilt Bank-ID krävs).
  • Kontrollera att ditt vaccinationsbevis är giltigt minst till och med 12 december (både utskrivet och digitalt vaccinationsbevis är giltigt).
  • Vad redo att visa ID-kort/legitimation i samband med uppvisandet av vaccinationsbeviset.
  • Kom i god tid! Inpasserandet kan eventuellt ta lite längre tid, så se till att vara på plats i god tid innan tävlingspasset börjar för en smidig inpassering. 

För personer utan e-legitimation tar det längre tid att beställa ett vaccinationsbevis eftersom det blir fler manuella moment för att säkerställa att alla vaccinationsbevis hamnar hos rätt personer. Om du inte vill vänta i onödan uppmanar vi dig som ännu inte har skaffat e-legitimation att göra detta, till exempel i form av ett mobilt bank-ID. Då kan du beställa ditt vaccinationsbevis på bara några minuter.

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte simmare som deltar i Sum-Sim riks, tränare, ledare och funktionärer.